DELPROJEKTEN

Du kan själv ta kontakt med oss:

Projektledare för MIA Roslagen

Cecilia Sjömark
Tel. 08-555 573 50

Kontaktperson för MIA-Samverkansteam:

Carina Lindblom, Försäkringskassan
Tel. 010-116 26 89

SE-handledare

Magnus Axelsson, Arbetsförmedlingen

Tel. 010-486 09 41

Carina Hugsen, Arbetsförmedlingen
Tel. 010-488 15 22

Katrin Falkenström, Arbetsförmedlingen
Tel. 076-104 05 61

Ann Hellgren
Tel. 073-700 73 42

Malin Ehnroth, ungdomsvägledare
Tel. 072-58 006 58

DANDERYD
NORRTÄLJE
TÄBY
VALLENTUNA
VAXHOLM
ÖSTERÅKER

Vårt delprojekt riktar sig till de som bor i våra kommuner och som behöver stöd för att närma sig arbetsmarknaden. 

Om oss

Oavsett om frånvaron från arbetsmarknaden beror på sjukskrivning, rehabilitering eller på något annat är MIA till för att öppna dörrar som leder mot studier eller arbete.

Fram till 2022 kommer vi att ta emot 330 deltagare. Tillsammans bidrar vi till ett ökat deltagande i samhället, bättre hälsa och större social gemenskap.

Vi arbetar med individuellt stöd och arbetsträning

I vårt delprojekt kan man ha en eller flera stödinsatser. De kan pågå en för sig, eller samtidigt. Det är möjligt att ha insatser som går i kedjor, så att den ena avlöser den andra.

Individuellt stöd, utifrån dina behov och önskemål

Det innebär olika saker beroende på hur målet, eller målen ser ut. Stöd under arbetsträningen och på arbetsplatsen är några vanliga områden, men även stöd under mötet med vården, kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra möten som påverkar din livssituation.

Vi erbjuder även olika former av arbetsträning

Det kan vara inom återbruk eller äldreomsorgen. Eller på hunddagis eller hotell. All arbetsträning/arbetsprövning sker i deltagarens egen takt.

Vi samverkar med dessa arbetsintegrerande sociala företag

Re:Innovation

(remake och återbruk) Täby/Vallentuna

Selmas Hundcenter

(Hunddagis och hundtrim) Österåker

Berga Beds

(Bed&breakfast/Hotell och konferens) Österåker

Roslagskrafterna

(second hand, återbruk och café) Norrtälje

Café Rekommenderas

(litet café med servering) Norrtälje

Resursen i Roslagen

(RUT-tjänster och second hand) Norrtälje

Väddö Hälsoträdgård

(Odling, trädgårdsarbete och försäljning)

Norrtälje

Vem kan vara med i MIA-projektet?

Deltagaren väljer själv att vara med i MIA, men kan remitteras från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunerna eller vården. Det även bra att själv ta kontakt med MIA och göra en egenanmälan.

Första kontakten sker med MIA-Samverkansteam. Där möts Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna. Med på mötet är deltagare och ordinarie handläggaren. Tillsammans går ni genom deltagarens behov, önskemål och förutsättningar.

När kartläggningen är klar, är målet att hitta insatser som passar för varje deltagare. Och eftersom människor är olika, blir lösningarna olika.

Motiverande och arbetslivsinriktad kurs.

 

Vi erbjuder en kurs som pågår i sex veckor. I den här kursen utgår vi ifrån att en starkare sjävkänsla bär människor närmare ett arbete.

Kursen vänder sig till: Personer som behöver stöd för att närma sig arbetslivet.

Innehåll: Olika teman, samtal samt övningar i grupp. Deltagarna har minst två individuella samtal med kursledaren, vilket gör att kursen anpassas.

Syfte: Att deltagarna får ökad självkännedom och blir medvetna om hur de kan använda sina resurser för att ta nästa steg mot arbete.

Mål med kursen: Att vid kursens slut, tillsammans med MIA, kunna formulera realistiskt mål/delmål inför vidare planering som kan vara arbetsträning, anpassat arbete eller studier.

Mer information hittar du på respektive samordningsförbunds hemsida. Samordningsförbunden äger tillsammans MIA Vidare.

Du kan själv ta kontakt med oss:

Projektledare för MIA Roslagen

Cecilia Sjömark
Tel. 08-555 573 50

Kontaktperson för MIA-Samverkansteam:

Carina Lindblom, Försäkringskassan
Tel. 010-116 26 89

SE-handledare

Magnus Axelsson, Arbetsförmedlingen

Tel. 010-486 09 41

Eva Creutz, Arbetsförmedlingen
Tel. 010-486 78 87

Carina Hugsen, Arbetsförmedlingen
Tel. 010-488 15 22

Katrin Falkenström, Arbetsförmedlingen
Tel. 076-104 05 61

Ann Hellgren
Tel. 073-700 73 42

Malin Ehnroth, ungdomsvägledare
Tel. 072-58 006 58