DELPROJEKTEN

Du kan själv ta kontakt med oss:

Projektledare
MIA Vidare Östra Södertörn
Emmeli Söderholm
Tel: 08-606 93 09

Resursrådet:
Maria Kinhamer

Tel: 08-606 76 56

HANINGE
NYNÄSHAMN
TYRESÖ

Vårt delprojekt riktar sig till personer som bor i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommun och som inte arbetat på länge. Oavsett om det beror på sjukskrivning, rehabilitering eller andra orsaker, öppnar vi dörrar mot arbetsmarknaden. 

Om oss

Genom olika insatser arbetar vi för att våra deltagare, genom stegförflyttningar, ska närma sig arbetsmarknaden eller studier.

Vi ger ett samordnat stöd i syfte att deltagare ska kunna försörja sig själva och få bättre hälsa, ett ökat deltagande i samhället och större social gemenskap. 

Resursrådet

All remittering till MIA Vidare Östra Södertörn sker genom Resursrådet. Du som handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kommunen eller Regionen gör en anmälan för din deltagare.

 

Deltagare kan även göra en egen anmälan. Deltagaren och handläggaren möter Resursrådet och får en rekommendation om vilken eller vilka av insatserna som bäst möter deltagarens behov.

Aktiviteter i vårt delprojekt 

Case management 
Deltagaren får en individuell case manager, en coach som ger stöd i rehabiliteringen och kartlägger individens alla livsområden. Deltagaren kan få stöd och hjälp i kontakter med kommunen, myndigheter och med vården, de undersöker tillsammans vad som kan förbättra möjligheterna att få och behålla ett arbete.

Samtal med KBT-konsulent 
Syftet med insatsen är att rusta deltagaren med nya psykologiska kunskaper och färdigheter som kan användas i jobbiga situationer som är kopplade till arbetssökande eller arbetsträning.

SE-handledare 
Stöd av en supported employment-handledare innebär att varje deltagare får ett individuellt anpassat stöd för att finna, få och behålla ett arbete, att studera eller att kombinera arbete och studier. Insatsen innebär också samverkan med arbetsgivare och stöd på arbetsplatsen.

 

Arbetsträning
Deltagaren deltar från sina förutsättningar på ett arbetsintegrerande socialt företag eller en annan lämplig arbetsplats.

Inom ramen för vårt delprojekt finns möjlighet till individuellt stöd och gruppaktiviteter. Vi utvecklar och får allt bättre samarbete med sociala företag. Exakt vilka insatser varje deltagare får, beror på behov och önskemål. Det är poängen med MIA. Vi samlar kompetenser runt en person, för att bidra till en utveckling mot arbete eller studier. Steg för steg, på ett sätt så att det passar deltagaren.

Läs mer!

Mer information hittar du på respektive samordningsförbunds hemsida. Samordningsförbunden äger tillsammans MIA-projektet.

Hur jobbar MIA Östra Södertörn?

Vår projektgrupp består av en projektledare, Case managers, SE-handledare, KBT-konsulent och arbetsträning på arbetsintegrerande sociala företag.

 

De arbetar tillsammans med våra deltagare för att hitta vägar framåt. Metoderna vi framförallt använder heter Supported employment (SE) och Case management (CM).

 

Inom ramen för vårt delprojekt finns möjlighet till rehabilitering och arbetsträningsplatser. Vi utvecklar och får allt bättre samarbete med sociala företag. Exakt vilka insatser varje deltagare får, beror på behov och önskemål. Det är poängen med MIA. Vi samlar kompetenser runt en person, för att bidra till en utveckling mot arbete eller studier. Steg för steg, på ett sätt så att det passar deltagaren.

Arbetsträning i MIA Östra Södertörn


Jobbverket

Har flera verksamheter där deltagare kan arbetsträna inom snickeri, bilvård, textil, återbruk, elektronikåtervinning och bageri.

Bönorna/Café Himlagott

Driver tre caféer i Haninge och Tyresö där deltagare kan arbetsträna inom konditori och catering.

Stockholms Stadsmission

Bedriver second hand med insamling och remake.

Gotthems café och second hand

Drivs av Skyddvärnet där det finns möjlighet att arbeta med caféverksamhet, renovera möbler och produkter i trä, med flera kringtjänster.

Hundpasset

Ett hunddagis där deltagare arbetar med allt från utfodring av hundar till promenader.

ML Huskur

Arbetar med städuppdrag hos företag och privatpersoner.

Fruarna Frimans

En butik med hantverk och sömnad i Västerhaninge.

Du kan själv ta kontakt med oss:

Projektledare
MIA Vidare Östra Södertörn
Emmeli Söderholm
Tel: 08-606 93 09

Resursrådet:
Maria Kinhamer

Tel: 08-606 76 56