DELPROJEKTEN

Du kan själv ta kontakt med oss.

Projektledare MIA Huddinge Botkyrka Salem

Maria Reed
Tel: 08-535 33 689

HUDDINGE
BOTKYRKA
SALEM

Vårt delprojekt riktar sig till personer som bor i våra kommuner och som inte arbetat på länge. Oavsett om det beror på sjukskrivning, rehabilitering eller på något annat, öppnar vi dörrar mot arbetsmarknaden. Vi bidrar till mer delaktighet i samhället, bättre hälsa och större social gemenskap.

Hur jobbar MIA-projektet i Huddinge Botkyrka Salem?

Vår projektgrupp består av en projektledare, SE-handledare, Case managers, arbetsförmedlare och administratör. De arbetar tillsammans med våra deltagare för att hitta vägar framåt. Metoderna vi använder heter Supported employment och Case management.

Supported employment innebär att varje deltagare får ett individuellt anpassat stöd för att finna, få och behålla ett arbete och/eller studera utifrån metoden Supported employment (SE).

Case management innebär att varje deltagare får ett individuellt stöd via en Case manager. Tillsammans gör man en kartläggning som utgår från deltagarens behov och förutsättningar. Vad kan förbättra möjligheterna att få och behålla ett arbete?

Mobiliseringsgrupp  kan vara ett första steg istället för en individuell kontakt med SE handledare till en början. Vi samlar deltagare som vill få energi att komma igång för att stötta och peppa dem till ny motivation. Att träffa andra tillsammans med en erfaren handledare är ett sätt att känna om MIA kan vara rätt insats.

 

Kommande gruppstarter för MIA Mobiliseringsgrupp.

Grupp 1: Start 26 oktober kl. 13-14 (6 platser)

Grupp 2: Start 27 oktober klockan 9.30-11.30 (6 platser)

  • MIA Mobiliseringsgrupp pågår i sju veckor. Deltagaren kan vara med endast i Mobiliseringsgruppen och därefter avsluta till annan planering.
  • Under de sju veckorna för vi en dialog om fortsättningen.
  • Finns det rätt förutsättningar efter gruppens slut kan deltagaren gå vidare med individuellt stöd i MIA Vidare. 
  • Läs broschyren ”MIA HBS Mobiliseringsgrupp” (finns att ladda ner här nedan. Där finns även en intresseanmälan till gruppen)

Sista dagen för att skicka in intresseanmälan till gruppen är den 30 september. Informationsmöten genomförs löpande under hösten.

 

Vill du veta mer? Kontakta någon av dessa gruppcoacher.

Elisabeth Blomberg 

elisabet.blomberg@botkyrka.se

Annika Heleander

 annika.heleander@huddinge.se

Norbert Schülz Brüssel 

norbert.schulz-brussel@huddinge.se

Arbetsträning inom ramen för vårt delprojekt kommer det att finnas möjlighet till arbetstränings- och sysselsättningsplatser och vi får bättre samarbete med sociala företag.

Exakt vilka insatser varje deltagare får, beror på behov och önskemål. Det är poängen med MIA-projektet. Vi samlar kompetenser runt en person, för att bidra till en utveckling mot arbete eller studier. Steg för steg, på ett sätt så att det passa deltagaren.

Vem kan vara med i MIA Vidare?

Anmälan: För att komma med i MIA behöver deltagaren, tillsammans med handläggaren på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen eller hos vårdgivaren tillsammans fylla i en intresseanmälan. Vi riktar oss främst till personer mellan 18 och 64 år.

EgenanmälanDet går även utmärkt för den som vill komma med i MIA-projektet att själv ta kontakt med oss och göra en egen anmälan.

Läs mer!

Mer information hittar du på respektive samordningsförbunds hemsida. Samordningsförbunden äger tillsammans MIA Vidare.

Du kan själv ta kontakt med oss.
Projektledare MIA Huddinge Botkyrka Salem

Maria Reed
Tel: 08-535 33 689

”Så bra att det går att fortsätta med planeringen – arbetsträningen – trots allt. Du anar inte hur mycket det har betytt för deltagarens återhämtning, MIA har hjälpt honom på ett ovärderligt vis.”

 

citat kurator