DELPROJEKTEN

Du kan själv ta kontakt med oss

Projektledare MIA VärNa:
Peter Andersson
Tel: 0725-677 203

NACKA
VÄRMDÖ

Vårt delprojekt riktar sig till invånare mellan 16 och 64 år i Nacka och Värmdö Kommun som har behov av ett samordnat stöd från fler än en myndighet, för att komma ut på arbetsmarknaden.

Oavsett om anledningen till att du inte har arbetet på länge beror på sjukskrivning, långtidsarbetslöshet eller något annat, är MIA Vidare VärNa till för att öppna dörrar mot arbetsmarknaden. Samtidigt bidrar vi till stegförflyttningen mot ett ökat deltagande i samhället, bättre hälsa och större social gemenskap.

VärNas myndighetsgemensamma team är vägen in till projektverksamheten där deltagaren kan få del av olika aktiviteter för att komma närmare arbete och egen försörjning.

Vi ger deltagarna ett samordnat stöd

Fram till september 2022 kommer vårt delprojekt att ta emot 200 deltagare. Du som arbetar på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunerna eller inom vården kan tillsammans med din kund, klient, sökande, patient fylla i en intresseanmälan och ett samtycke, som du hittar här intill i högerspalten.


Det går också utmärkt att göra en egen anmälan till MIA-Vidare VärNa. Du behöver fylla i en intresseanmälan och samtycket, som du hittar här intill i högerspalten.

Synpunkter

Du är alltid välkommen med dina synpunkter angående MIA-Vidare VärNa projektet.

Läs mer!

Mer information hittar du på respektive samordningsförbunds hemsida. Samordningsförbunden äger tillsammans MIA Vidare.

Du kan själv ta kontakt med oss

Projektledare MIA VärNa:
Peter Andersson
Tel: 0725-677 203