DELPROJEKTEN

Du kan själv ta kontakt med oss:
Projektledare MIA Södertälje

Trygve Nylund

Tel: 08-5230 61 45

Tel: 0720-84 27 89

SÖDERTÄLJE

Vårt delprojekt riktar sig till personer som bor i Södertälje och som av någon anledning inte arbetat på länge. Oavsett om det beror på sjukskrivning, rehabilitering eller på något annat, är MIA Vidare till för att öppna dörrar mot arbetsmarknaden. 

Vilket stöd erbjuder vi?

Samtidigt som vi öppnar dörrar mot arbetsmarknaden bidrar vi till stegförflyttningen mot ett ökat deltagande i samhället, bättre hälsa och större social gemenskap.

 

Vi erbjuder individuellt anpassat stöd i olika former. Tillsammans med dig som deltar i MIA väljer vi stödinsatser som passar just dig.

 

Syftet med MIA är att varje deltagare ska kunna få och behålla ett arbete, klara av studier, alternativt få stöd i kontakterna med olika myndigheter.

Vad vi kan erbjuda

Du som kommer med i MIA Vidare får ett individuellt anpassat stöd med målet att hitta lösningar som förbättrar och förändrar din livssituation positivt.

Myndighetsgemensamt team, MGT

Sedan drygt ett år tillbaka arbetar vi i ett team där alla medlemmarna är med runt bordet. Tillsammans med deltagaren löser teamen problem och finner lösningar där alla är överens om bästa vägen för deltagaren.

Så kommer du med i MIA

Kontakta din handläggare hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen eller din vårdgivare. Ni fyller sedan i en intresseanmälan tillsammans.

 

Du kan även själv ta kontakt med oss för att göra en egen anmälan. Efter det välkomnar vi dig till ett informationsmöte. Du kommer tillsammans med din handläggare eller vårdgivare. Då får du veta mer om vad det innebär att delta i MIA Vidare och vad vi har att erbjuda.

 

Efter mötet får du fundera på om MIA är något för dig, samtidigt som vi som jobbar i MIA Vidare tar ställning till om vi kan ge dig rätt stöd och hjälp.

Läs mer!

Mer information hittar du på respektive samordningsförbunds hemsida. Samordningsförbunden äger tillsammans MIA Vidare.

Du kan själv ta kontakt med oss:
Projektledare MIA Södertälje

Trygve Nylund

Tel: 08-5230 61 45

Tel: 0720-84 27 89