DELPROJEKTEN

Du kan själv ta kontakt med oss:

Projektledare MIA Vidare SUVS
Kristina Rahbari
Tel: 08-579 215 35

SOLLENTUNA
UPPLANDS VÄSBY
SIGTUNA

Syftet med MIA Vidare är att skapa en plattform för effektiv samverkan mellan berörda myndigheter och andra aktörer kring en deltagares rehabilitering. Målet är alltid att närma sig arbetsmarknaden.

Så kommer du med i MIA

 Deltagare kan remitteras till oss från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och från någon av våra tre kommuner samt vården.

 

Varje deltagare får information om vilket stöd de kan få genom en myndighetsgemensam plattform.

 

Genom olika insatser arbetar vi för att deltagaren ska närma sig arbetsmarknaden eller studier. 

Hur jobbar MIA Vidare?

Vår projektgrupp består av en projektledare, SE-handledare, Case managers, Arbetsförmedlare och Handläggare. De olika professionerna samverkar tillsammans med våra deltagare för att hitta finna sätt att närma sig arbetsmarknaden.

 

Vilka insatser varje enskild deltagare får, beror på behov och önskemål. Vi samverkar och använder oss av olika kompetenser för en person, det för att bidra till en utveckling mot arbete eller studier. Steg för steg, på ett sätt så att det passar deltagaren.

Supported Employment

Innebär att varje deltagare får ett individuellt anpassat stöd för att finna, få och behålla ett arbete och/eller studera.

Case management

Innebär att en Case manager visar de valmöjligheter som finns och involverar individen i sin egen process, som i förlängningen leder till självförsörjning. Varje enskild individ får en samordnande länk i kontakter med kommunen och /eller berörda myndigheter.

Egen anmälan

Vill du delta i MIA Vidare går det utmärkt att själv ta kontakt med oss och anmäla dig. Varmt välkommen!

Vem kan vara med i MIA-projektet?

Målgruppen är kvinnor och män i ålder 16-64 år som är i behov av samordnat stöd för att komma åter i arbete, studier eller delta i arbetsförberedande åtgärder. Projektet kommer kunna ta emot minst 130 deltagare.

Överenskommelsen mellan samordningsförbundet och projektets parter gäller från och med 1 juni till och med 30 september 2022.

Läs mer!

Mer information hittar du på respektive samordningsförbunds hmsida. Samordningsförbunden äger tillsammans MIA Vidare

Du kan själv ta kontakt med oss:

Projektledare MIA Vidare SUVS
Kristina Rahbari
Tel: 08-579 215 35