DELPROJEKTEN

Du kan själv ta kontakt med oss:

Projektledare
Åsa Holmstedter
010-116 33 51

SUNDBYBERG
UPPLANDS-BRO

Har du kontakt med flera myndigheter? Bollas du mellan dem utan närma dig arbetsmarknaden? Då kanske MIA Vidare är rätt för dig. Vårt delprojekt pågår i Sundbybergs stad och Upplands-Bro Kommun.

MIA Vidare Sundbyberg

Projektet vänder sig till dig som bor i Sundbybergs stad, är mellan 18 och 64 år och har behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering för att börja försörja dig själv.

Vilket stöd kan du få?

Vi erbjuder ett myndighetsgemensamt team som dörröppnare till MIA Vidare. Du får tillgång till lotsar som arbetar med casemanagement-metoden, samt en Supported Employment-handläggare.

 

Hela teamet arbetar med jämställda, icke diskriminerande och tillgängliga metoder och arbetssätt. Vi ställer sju frågor om våld. Stödet utgår från dina behov och förutsättningar.

Deltagandet bygger på frivillighet och på att du vill förändra din nuvarande situation.

Hur anmäler jag mig till MIA Vidare Sundbyberg?
  • Din handläggare tar kontakt med det myndighets-gemensamma teamet.
  • Du kan även göra en egen intresseanmälan.

 

MIA Vidare Upplands-Bro Kommun

Projektet vänder sig till dig som bor i Upplands-Bro Kommun, är mellan 18-64 år och i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering för att börja försörja dig på egen hand.

Under hösten fick vi flera nya kollegor när Upplands-Bro Kommun kom med i MIA Vidare.

I ett myndighetsgemensamt team finns stöd via Case Managers, SE-handläggare samt genom arbetsträning på olika arbetsträningsplatser.

Hur anmäler jag mig till MIA Vidare Upplands-Bro Kommun?
Kontakta samordnare Sandra Svensson-Drobny
Tel: 08-581 69 170

Läs mer!

Mer information hittar du på respektive samordningsförbunds hemsida. Samordningsförbunden äger tillsammans MIA-projektet.

Du kan själv ta kontakt med oss:

Projektledare
Åsa Holmstedter
010-116 33 51