Arkiv: Framgångsfaktorer

Deltagarberättelser

Deltagarberättelser ”Jag hade varit arbetslös i 18 år, levt på försörjningsstöd. Ingen har frågat mig om jag ville arbeta under den tiden. Jag var aldrig sjukskriven, men livet var fyllt av katastrofer. I mitten på varje månad blev jag nervös för att jag inte skulle få någon utbetalning av socialen. Tänk om jag gjort något …

Deltagarberättelser Läs mer »

Sju frågor om våld

Sju frågor om våld ställs till alla Sedan 2020 ställer alla delprojekt sju frågor om våld till samtliga deltagare. Frågorna ställs systematiskt i syfte att tidigt upptäcka våld.  Medarbetarna upplever att de fått ett bra verktyg som bidrar till att att de kan ge rätt stöd mot arbetsmarknaden. Våld är en av de största anledningarna …

Sju frågor om våld Läs mer »

Myndighetsgemensamma team

Myndighetsgemensamma team, MGT När Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Regionen och Kommunen samlas runt samma bord för att hitta lösningar som passar deltagaren innebär det  besparingar för vårt samhälle. Men ännu viktigare är att arbetssättet snabbare för människor närmare arbetsmarknaden.   MGT gör en genomlysning av varje ärende. MGT effektiviserar de användning av tid och resurser. I ett …

Myndighetsgemensamma team Läs mer »

Jämlikhet

Jämlikhet enligt MIA Jämlikhet är en av ESFs horisontella principer. Det innebär att allt vi gör granskas utifrån ett normkritiskt perspektiv.   Alla medarbetare har fått en grundläggande insikt i hur de kan arbeta mot strukturell rasism i arbetslivet.  Vi tog del av psykologen Hanna Wallensteens föreläsning om att leva med minoritetsstress. Vi lyssnade  på flerfaldigt …

Jämlikhet Läs mer »

Jämställdhet

Jämställdhet enligt MIA I MIA arbetar vi genusmedvetet för att synliggöra strukturer som påverkar jämställdheten. Det handlar om att rätta till systemfel. För att få genomslag i hela projektet skapade vi en gemensam plattform.  Alla medarbetare fick samma grundutbildning.  Vi har lärt oss tänka jämställt och kan analysera mäns och kvinnors möjligheter till arbete ur ett …

Jämställdhet Läs mer »

Deltagarinflytande

84 procent är nöjda Att 84 procent är nöjda med MIA vet vi genom enkäter, brukarrevisioner och intervjuer. Siffran är så hög för att vi ger röst åt eventuella synpunkter.   Vi arbetar på deltagarens uppdrag och månar om att alla ska bli sedda och ha inflytande över sin process.   Under projektet har medarbetarna …

Deltagarinflytande Läs mer »

Metoder

Personcentrerade metoder Vi arbetar med evidensbaserade metoder. Under projektet har vi utvecklat dem på ett sätt som är intressant för våra medlemmar, eftersom vi fått goda resultat inom ramen för de begränsade resurser vi haft i projektet. Medarbetarna har haft stor frihet att vara flexibla med extra fokus på deltagarnas förmågor och förutsättningar. Vår gemensamma …

Metoder Läs mer »

Avvikelser

Synliggör brister i samverkan Personer som inte har råd med ett busskort för att ta sig till arbetsträningen, eller som måste brottas med myndigheternas regler har mindre möjligheter att använda sin kapacitet till att arbeta. Allt som skaver eller är till  hinder för deltagare att närma sig arbete eller studier noteras av våra medarbetare.  Vi …

Avvikelser Läs mer »