Framgångsfaktorer

Synliggör brister i samverkan

Personer som inte har råd med ett busskort för att ta sig till arbetsträningen, eller som måste brottas med myndigheternas regler har mindre möjligheter att använda sin kapacitet till att arbeta.
Allt som skaver eller är till  hinder för deltagare att närma sig arbete eller studier noteras av våra medarbetare.  Vi har redan samlat nära hundra avvikelser. Nu förmedlar vi dem till personer med mandat att förändra.

Rapportera avvikelser

För att utmana system som hindrar människor att få del av välfärden behöver vi hitta fel och brister. Därför är avvikelser en viktig del i MIA Vidare.
 
Just nu intensifierar vi vår avvikelserapportering. Under hösten 2021 redovisar vi resultatet.
 

Noterat i MIA

  • Omorganisationer, personalomsättning och nya handläggare skapar känslor av vanmakt hos en person som har svårigheter med sociala kontakter. 
  • För att se vilken nytta vi åstadkommit jämfört med ordinarie verksamheter, valda arbetssätt och antalet medarbetare har vi kontinuerligt mätt projektet på flera nivåer. Den snabbaste och kanske viktigaste pulsmätaren har vi fått genom att samla avvikelser.