Framgångsfaktorer

Jämlikhet enligt MIA

Jämlikhet är en av ESFs horisontella principer. Det innebär att allt vi gör granskas utifrån ett normkritiskt perspektiv. 
 
  • Alla medarbetare har fått en grundläggande insikt i hur de kan arbeta mot strukturell rasism i arbetslivet. 
  • Vi tog del av psykologen Hanna Wallensteens föreläsning om att leva med minoritetsstress.
  • Vi lyssnade  på flerfaldigt prisbelönte samhällsaktivisten och författaren Lovette Jallow om strukturell rasism. 
  • Vi prioriterar arbetssätt och metoder som bidrar till den inkluderande, jämställda och icke-diskriminerande arbetsmarknaden som EU kräver.   
  • Vi driver ett kontinuerligt arbete med bemötande, kultur och normkritik för att få in jämlikhet, tillgänglighet och icke-diskriminering i vardagen.
  • Sedan 2017 har vi tittat på arbetssätt och attityder som bryter osunda normer och bidrar till allas rätt till anständiga arbetsvillkor.
  • Vi har tagit fram verktyg, infört arbetssätt och valt metoder som på ett systematiskt sätt får det som ESF kallar horisontella principer att ta plats i allt från projektplan, möteskultur och upphandlingar till bemötande