Framgångsfaktorer

Jämställdhet enligt MIA

I MIA arbetar vi genusmedvetet för att synliggöra strukturer som påverkar jämställdheten. Det handlar om att rätta till systemfel. För att få genomslag i hela projektet skapade vi en gemensam plattform.  Alla medarbetare fick samma grundutbildning.  Vi har lärt oss tänka jämställt och kan analysera mäns och kvinnors möjligheter till arbete ur ett genusperspektiv.
 
 • Vi analyserar data utifrån könsuppdelade statistik.
 • Sedan 2020 ställer vi systematiskt sju frågor om våld till alla deltagare.
 • Vi har haft uppskattade temadagar för projektledningen, styrelser , styrgrupper och medarbetare på temat jämställdhet.

I Sverige har vi en ojämställd arbetsmiljö och en könsuppdelad arbetsmarknad där kvinnor och män jobbar i olika branscher och med olika saker.

Endast fyra av de 30 största yrkena har en jämn könsfördelning. Dessa yrken är kockar, kallskänkor, lednings- och organisationsutvecklare, gymnasielärare och kundtjänstpersonal.

MIAs checklista för jämställdhet

 • Kartlägg jämställdhet inom styrdokument som verksamhetsplaner och strategidokument.
 • Ta reda på de lokala handlingsplaner kring våld i nära relationer som ska finnas i kommunerna.
 • Ställ krav leverantörer om att de ska kunna beskriva sitt arbete med jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.
 • Skapa en gemensam grund att stå på. Ge en grundutbildning i jämställdhet till alla medarbetare.
 • För arbetet med mäns våld mot kvinnor se till att medarbetarna har gått webbkursomvåld.se
 • Använd MIA-kompassen.
 • Ställ Sju frågor om våld i nära relationer

MIA-kompassen

Genushanden togs fram av Skurups vårdcentral som ett verktyg för att arbeta med jämställdhet i arbetslivsinriktad rehabilitering. Handen låg till grund för MIA-kompassen, det verktyg vi valt att arbeta med. Vi har kompletterat med Nationella Nätverket för Samordningsförbunds Sju frågor om våld
 
 • Verktyget är enkelt att använda i vardagen och skapar förutsättningar för att rehabilitera jämställt.
 • Kompassriktningarna Hälsa, Livssituation, Arbete och studier samt Våld påminner medarbetare att alltid ställa alla frågor, både till kvinnor och till män. Det skapar förutsättningar för att rehabilitera jämställt.