Framgångsfaktorer

Sju frågor om våld ställs till alla

Sedan 2020 ställer alla delprojekt sju frågor om våld till samtliga deltagare. Frågorna ställs systematiskt i syfte att tidigt upptäcka våld.
 
Medarbetarna upplever att de fått ett bra verktyg som bidrar till att att de kan ge rätt stöd mot arbetsmarknaden. Våld är en av de största anledningarna till att människor fastnar hos myndigheterna.
 
 • Vi har ett verktyg för att tidigt upptäcka våld i nära relation samt hedersrelaterat hot och våld.
 • Det är en viktig jämställdhetsfråga. Kvinnor utsätts i högre grad än män för våld i nära relation. Samtidigt har män i högre utsträckning varit utsatta för våld som barn. 
 • Att vara våldsutsatt påverkar ofta livet i ett senare skede och kan vara en av orsakerna till ohälsa och därmed bidra till stora kostnader.
 • Socialstyrelsen visade i en studie att minst 11 000 sjukskrivningsfall per år beror på utsatthet för våld i nära relation (Häger Glenngård, 2011)
 • I arbetet med sjukskrivna är det viktigt att ställa frågor om våld.

Sju frågor om våld

Våld påverkar hur du mår psykiskt och fysiskt, därför ställer vi systematiskt frågor om våld. Våld mellan vuxna i familjen påverkar även den psykiska och fysiska hälsan för barn och ungdomar negativt.
 
Vi talar om att det finns hjälp att få för den som varit utsatt för våld eller som hört eller sett våld mot en närstående under sin uppväxt, eller som själv utsatt någon för våld.
 
De här är frågorna vi ställer till alla deltagare:
 
 1. Har du blivit hotad, kontrollerad, förnedrad, trakasserad eller liknande av en närstående?
 2. Har du blivit slagen, sparkad, knuffad eller skadad på något annat sätt av en närstående?
 3. Har du känt press att mot din vilja delta i eller se på sexuella handlingar av en närstående?
 4. Har du varit utsatt för verbala, psykiska och/eller fysiska sexuella kränkningar av en närstående? 
 5. Har du blivit utsatt för våld enligt fråga 1-4 av någon annan person än någon närstående?
 6. Har du under din uppväxt sett eller hört en närstående bli utsatt för våld?
 7. Har du själv som vuxen utsatt någon annan för våld?