Arkiv: H Principer

Orden i MIA

”Orden i MIA” är ett språkkoncept för att skapa ett mer inkluderande och enkelt språk. Ett exempel är att vi inte använder individ när vi talar om våra deltagare. Person, eller deltagare är mer inkluderande och känns mindre fjärmande.  Vi använder begreppet börja arbeta, eller börja studera istället för det som många myndigheter använder: Att …

Orden i MIA Läs mer »

Normspaning

Normer är förväntningar på hur vi ska bete oss och vara. De finns i alla typer av gemenskaper och vi bär dem allihopa som en del av vårt sociala arv. Vissa normer märker vi knappt alls medan andra kan väcka känslorav att vara eller göra fel.   I MIA arbetar vi med normspaning, som ett …

Normspaning Läs mer »

Jämställdhet

I Sverige har vi en ojämställd arbetsmiljö och en könsuppdelad arbetsmarknad där kvinnor och män jobbar i olika branscher och med olika saker. Endast fyra av de 30 största yrkena har en jämn könsfördelning. Dessa yrken är kockar, kallskänkor, lednings- och organisationsutvecklare, gymnasielärare och kundtjänstpersonal.I MIA arbetar vi genusmedvetet för att synliggöra strukturer som påverkar jämställdheten. …

Jämställdhet Läs mer »

Icke-diskriminering

Det är lätt att säga att  man inte ser skillnad på hudfärg, men forskning visar att vi både ser och gör skillnad. De flesta som låtsas att de inte ser skillnad är vita.  Alla medarbetare har fått verktyg att öka sin medvetenhet om hur bemötande, kultur och normkritik spelar roll för att skapa inkludering och …

Icke-diskriminering Läs mer »

HP-fika – ett MIA koncept som sprider sig.

Varje torsdag bjuder vi in nära nittio medarbetare till samtal om jämlikhet, jämställdhet och icke-diskriminering. ESF kallar dessa områden för Horisontella Principer, därför heter vårt koncept HP-fika. HP-fikat är digitalt och endast öppet för delprojektens medarbetare. Konceptet gör det möjligt med krav-, och villkorslösa men livsviktiga samtal medarbetare emellan. Varje fika har ett tema och det är …

HP-fika – ett MIA koncept som sprider sig. Läs mer »

Tillgänglighet

Vi arbetar på deltagarens villkor. Då gäller det att  identifiera och åtgärda vad som kan vara till hinder för människor både när de kommer till oss, eller har kontakt med oss. I MIA har vi kartlagt den fysiska miljön i lokaler och i verksamheterna. Vi har fokus på att göra informationen tillgänglig genom att använda …

Tillgänglighet Läs mer »