Horisontella principer

HP-fika – ett MIA koncept som sprider sig.

Varje torsdag bjuder vi in nära nittio medarbetare till samtal om jämlikhet, jämställdhet och icke-diskriminering. ESF kallar dessa områden för Horisontella Principer, därför heter vårt koncept HP-fika.
 
HP-fikat är digitalt och endast öppet för delprojektens medarbetare. Konceptet gör det möjligt med krav-, och villkorslösa men livsviktiga samtal medarbetare emellan.
 
Varje fika har ett tema och det är högt i tak. Allt från hat, hot, våld och våld i nära relationer till normspaning och diskrimineringsgrunderna diskuteras. Medarbetarna delar med sig av utmaningar och hjälps åt att lösa problem. 
Vill du prova HP-fika konceptet på din arbetsplats? Kontakta kristoffer.zetterberg@huddinge.se