Horisontella principer

Jämställdhet

I Sverige har vi en ojämställd arbetsmiljö och en könsuppdelad arbetsmarknad där kvinnor och män jobbar i olika branscher och med olika saker.
 
Endast fyra av de 30 största yrkena har en jämn könsfördelning. Dessa yrken är kockar, kallskänkor, lednings- och organisationsutvecklare, gymnasielärare och kundtjänstpersonal.
I MIA arbetar vi genusmedvetet för att synliggöra strukturer som påverkar jämställdheten. Det handlar om att rätta till systemfel.
 
Medarbetarna har utbildats i hur de ska närma sig frågan samtidigt som myndigheterna informerar om satsningen för att de som vänder sig dit ska veta att det är en prioriterad fråga.