Horisontella principer

Normspaning

Normer är förväntningar på hur vi ska bete oss och vara. De finns
i alla typer av gemenskaper och vi bär dem allihopa som en del
av vårt sociala arv. Vissa normer märker vi knappt alls medan andra kan väcka känslorav att vara eller göra fel.

 

I MIA arbetar vi med normspaning, som ett verktyg för att skapa jämlikhet och jämställdhet. 

Vi utgår från de sju diskrimineringsgrunderna och letar efter situationer och handlingar som kan vara diskriminerande. Det kan vara allt från något vi sätter på TV, eller stött på i affären till något vi själva gjort utan att reflektera. Genom att definiera och sätta ord och handlingar på de normer vi har, tränar vi oss att känna igen situationer som kan uppfattas som diskriminerande av andra.