Horisontella principer

”Orden i MIA” är ett språkkoncept för att skapa ett mer inkluderande och enkelt språk. Ett exempel är att vi inte använder individ när vi talar om våra deltagare. Person, eller deltagare är mer inkluderande och känns mindre fjärmande. 

Vi använder begreppet börja arbeta, eller börja studera istället för det som många myndigheter använder: Att komma i arbete, eller att komma i studier.