Horisontella principer

Tillgänglighet

Vi arbetar på deltagarens villkor. Då gäller det att  identifiera och åtgärda vad som kan vara till hinder för människor både när de kommer till oss, eller har kontakt med oss.

I MIA har vi kartlagt den fysiska miljön i lokaler och i verksamheterna. Vi har fokus på att göra informationen tillgänglig genom att använda vårdat och inkluderande språk.