Framgångsfaktorer

Alla som brottas med arbetsmarknadens utmaningar har nytta av MIA.  Med medel från Europeiska socialfonden, samt åtta modiga samordningsförbund har vi tagit reda på vad som fungerar för att stötta människor mot arbetsmarknaden.
 
Genom ett rättighetsbaserat arbetssätt, med  jämställdhet, jämlikhet, icke-diskriminering och tillgänglighet i fokus, utvecklar vi samverkan.