Horisontella Principer, HP, genomsyrar

Vi har integrerat mål för inkludering, jämställdhet och icke- diskriminering redan i projektansökan. Sedan start har vi fokuserat på arbetssätt och attityder som bryter osunda normer och bidrar till allas rätt till anständiga arbetsvillkor.

  • Alla medarbetare har utbildats i jämställdhet.
  • Varje vecka har vi HP-fika, ett digital och inkluderande forum för diskussioner.
  • Vi har ökat medvetenheten om hur bemötande, kultur och normkritik spelar roll för att ge våra deltagare jämlikhet, tillgänglighet och icke- diskriminering i vardagen.
  • Vi normspanar på alla nivåer i projektet.
  • Vi har gått webbkurser och lyssnat på kunniga föreläsare om strukturell rasism i arbetslivet.