Ingen faller mellan stolarna

2017 startade MIA-projektet med visionen att ge mod och möjligheter till människor och myndigheter. Syftet var att ge personer med lång frånvaro från arbetsmarknaden ökade möjligheter att nå dit.

 

Vi ville fokusera på arbetssätt som utgick från jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet. Vi ville utveckla samverkan och bidra till ökad tillit till myndigheterna. Vi hade en önskan att utforska personcentrerade metoder som stöd för målgruppen på väg mot arbetsmarknaden.

 

Allt detta blev möjligt tack vare medfinansiering av Europeiska socialfonden. 2020 gick åtta samordningsförbund i mål med ett kraftfullt projekt som suddat ut gränser mellan kommunerna. 

 

Genom val av metoder, myndighetsgemensamma team och systematiskt arbete för jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet har över tretusen personer deltagit i MIA.

2020 startade MIA Vidare

Med fortsatt ESF-finansiering och goda resultat övergick vi till en implementeringsfas i MIA Vidare 2020. Två nya delprojekt anslöt sig. Idag är i stort sett hela Stockholms Län en del av MIA Vidare.

Våra metoder och arbetssätt stärker samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kommunerna och Region Stockholm. 

Förändringar i systemen

MIA Vidare är ett teamwork som givit många tusen personer ökad makt över sina liv. Många deltagare har börjat arbeta eller studera, andra har kommit vidare till ordinarie verksamhet. 

Avvikelser och statistik

Under hela projekttiden har vi samlat en stor mängd avvikelser, statistik och data. Genom att analysera materialet har vi fått förutsättningar att skapa de systemförändringar välfärden behöver.

Självförsörjande

Våra deltagare befinner sig långt från arbetsmarknaden och uttrycker en önskan om att bli självförsörjande. Inom kort tid, till en rimlig kostnad tar de steg som leder dem till arbete eller studier.

"Jag trodde aldrig att jag som varit sjukskriven i fyra år skulle kunna hamna där jag är idag. Om jag kunde ta mig vidare så kan alla göra det."