NÄRVARO

Alternativ närvarorapportering i Coronatider

All medverkan i projekt som får stöd från Europeiska socialfonden ska styrkas genom att deltagare och handledare undertecknar en närvarorapport. I den speciella situation som råder just nu medför att det ibland är svårt att träffas för att underteckna rapporten. MIA-projektet tillsammans med Svenska ESF-rådet har kommit överens om ett alternativt sätt att lämna dessa uppgifter.

På denna sida kan du som deltagare intyga hur många timmar som du deltagit i MIA Vidare under angiven månad.

Intyg om närvaro

Härmed intygas att jag under denna månad har deltagit i en eller flera insatser avseende MIA Vidare under dessa timmar. *

När du skickar meddelandet så skickas ovanstående uppgifter i ett mejl till MIA Roslagens administratör Cecilia Lindqvist, som sedan sparar detta tillsammans med närvarorapporten.

Varför sparas uppgifterna?

Du deltar i ett projekt som finansieras från Socialfonden. Det innebär att projektet är skyldig att redovisa uppgifter om närvaro för att ESF-rådet ska kunna ersätta projektet på rätt sätt. Även personalens närvaro redovisas.

 

Läs mer i deras informationsblad.

Hur sparas uppgifterna?

Du deltar i ett socialfondsprojekt som finansieras av allmänna medel. För att se till att medlen används på ett bra sätt samlas uppgifter in och rapporteras till Statistiska Centralbyrån (SCB).


I informationsbladet finns beskrivet hur uppgifterna används.

Kontaktuppgifter

Projektchef MIA
Maria Rösby
Tel. 08-606 86 68
Delprojektledare:

Projektledare MIA Roslagen:
Cecilia Sjömark
Tel. 08-555 573 50