100 dagar till finalen i MIA

Idag är det exakt hundra dagar kvar tills MIA går i mål efter sammanlagt fem år. De första tre som ett utforskande, utvecklande projekt, de senaste två i implementeringsfasen MIA Vidare.

 

Över 3500 personer har fått stöd till ett mer meningsfullt liv, där tryggare ramar och egenmakt har fört dem närmare arbete. Många har fått sin första lön, några har delat ut den första veckopengen till sina barn, andra har hittat sin plats på arbetsmarknaden, eller funnit glädje i att studera. Med rätt stöd har deras kontakter med myndigheterna blivit enklare, mer effektiva. Det har gett resultat för de allra flesta som varit inskrivna i MIA.

 

Åtta samordningsförbund har tillsammans gjort skillnad genom att arbeta för ett jämlikt, inkluderande och respektfullt bemötande som en del av metodarbetet.

Medarbetare har ökat sin kompetens kring mänskliga rättigheter och inkluderingsfrågor, styrgrupper på många nivåer har utvecklat samverkan.

 

De kommande 99 dagarna släpper vi citat från våra deltagare. Ord vi fångat upp under deras resa i MIA. Det är svårt att inte känna stolthet över det vi åstadkommit. Följ oss på Facebook, Linkedin och Instagram. Än har vi mycket att berätta.

Senaste inläggen