Årets första HP-fika

3 februari klockan 8.15 är alla medarbetare välkomna till viktiga samtal. Det handlar om horisontella principer.

”Vi håller arbetet levande genom att varje vecka samlas kring ämnen som jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet .

Medarbetarna i MIA är mycket engagerade. De känner till hur viktigt det är att öka kunskapsbanken och få in normkritiskt tänkande i vardagen. 

”Tillsammans lyfter vi utmaningar och dilemman”, säger Kristoffer Zetterberg som tillsammans med Lena Willner ansvarar för HP-fikat.

På torsdag 3 februari öppnas fikat för 41 gången.

Under pandemin har ett återkommande ämne varit att skapa möten som är tillgängliga på deltagarnas villkor deltagarna. Vissa vill vara utomhus, andra trivs bäst med digitala möten. Det handlar också om att göra inomhusmiljöer säkra, med avstånd och handsprit.

”Alla är lösningsfokuserade och delar med sig av erfarenheterna. Medarbetarna har även diskuterat allt från genus, våld i nära relationer,  mäns våld mot kvinnor, jämställdhet och religionsfrihet till strukturell rasism.”

”Det är ämnen som kommer att tas upp igen. Och igen. Det är genom att ständigt ha dem högt upp på agendan som vi ökar vårt kunnande och därmed förändrar vårt automatiska sätt att agera.”

Senaste inläggen