Det här är ett projekt med mycket hjärta

”Det känns verkligen att folk stiger upp på morgonen med intentionen att skapa förändring för människor i våra kommuner. Det finns ett brinn som är personligt förankrat.

Vårt sätt att arbeta karaktäriseras av självständighet, kompetens kring rättigheter, myndigheternas perspektiv och kommuners insatser. Allt detta hjälper oss att tackla utmaningarna som finns i ett så snabbt växande projekt säger Cecilia Sjömark, projektledare i Roslagen.


I MIA är kulturen en viktig faktor

MIA Vidare har en kultur som bygger på vissa värderingar. För Roslagen har det varit utmanande eftersom flera kommuner med olika ingångar slogs samman. Idag stäcker sig projektet från Hallstavik till Danderyd. Det har utökats och gått från att vara ett litet projekt med fyra tighta medarbetare, till att omfatta sex kommuner och 25 medarbetare.

”Sen kom corona och gjorde inte saken bättre. Medarbetarna ses på skype med alla dess begränsningar. Att arbeta över gränserna kräver samspel, trygga människor och tydliga roller. Det är svårt att bygga relationer digitalt. Jag skulle önska mer kontinuitet i organisationen.”

Cecilia menar att de ändå fixar dynamiken tack vare stabila och erfarna medarbetare. Kulturen kommer att ta plats med tiden. Just nu börjar elva nya medarbetare. De måste känna sig delaktiga och medskapande. Tanken på vilken skillnad projektet kan göra i kraft av sin storlek gör det lättare.


Vi måste hitta externa arbetsträningsplatser.

Arbetsträning är den mest efterfrågade insatsen. Roslagen har sju arbetsintegrerande sociala företag som nu är fyllda till bredden. Därför krävs fler externa arbetsplatser. Men det innebär svårigheter.

”Om en deltagare inte har en ersättning via våra medlemmar, är de inte försäkrade. Det är en avvikelse vi söker en lösning på. Det ska vara lika för alla och personer som ej har koppling till myndigheter måste kunna vara försäkrade under sin arbetsträning.”


Framgångsfaktorn är samverkan

Redan 2015 arbetade Roslagen för att sudda ut gränserna mellan myndigheterna. Idag har andra delprojekt inspirerats att arbeta i Myndighetsgemensamma team, MGT. Poängen är att representanter från alla medlemmarna tillsammans gör en kartläggning med deltagarna.

”Mina kollegor har jobbat fram konceptet där de tillsammans gör en kartläggning som mynnar ut i en gemensam planering. De har utvecklat arbetssättet och fått utökad kompetens. Alla får lära sig om varandras verksamheter samt se vilka möjligheter som finns. Deltagaren som sitter med på mötena får makt över sitt liv. Vi är stolta över att ha gett inspiration och kunskap till de andra delprojekten. ”

Senaste inläggen