Det svåraste är att inte träffas. Ändå bygger vi förtroende.

”Att lyssna och känna in deltagarens behov av stöd är nyckeln till framgång i MIA. När vi startade som ett av åtta delprojekt hoppade vi på ett tåg i farten, samtidigt krympte pandemin utrymmet för möten. Trots det har vi idag tio anställda som gör allt för att våra 53 deltagare ska kunna närma sig arbetsmarknaden,” säger Kristina Rahbari, projektledare för ett av MIA Vidares nyaste delprojekt.

MIAs framgångar bygger på mänskligt bemötande. Men sedan de tre kommunerna Sollentuna, Upplands-Väsby och Sigtuna som ingår i MIA Vidare SUVS blivit en del av projektet har livet varit digitalt. Det ställer nya krav.

”Ändå har team, arbetssätt och deltagare kommit på plats sedan 1 juni. Vi är extra stolta över att vi redan har fått strukturen på plats. Vi har kommit långt på kort tid. Våra arbetsätt utvecklas hela tiden och vi blir bättre på jämlik rehabilitering.”


Personcentrerade metoder

Det blev en rivstart trots att det såg tufft ut från start. Förbundets befintliga Resursteam kunde direkt växla upp med de evidensbaserade metoderna Case management och Supported employment.

”Stödet kan på det sättet vara hundra procent anpassat efter deltagarens behov. Människor bollas runt i systemen och det sätter vi stopp för, inte minst genom att arbeta över gränserna med Försärkingskassan, Arbetsförmedlingen, Regionen och Kommunerna.”


Hela människan

Medarbetarna är måna om att se till hela människan. De ger rätt stöd oavsett om det gäller svårigheter att få rätt diagnos, arbetsträning eller att få ekonomin att fungera. Som exempel nämner Kristina en deltagare som behöver stöd att återgå till sina studier.

”Hen bodde hemma och studerade. Familjens ekonomi gjorde att hen var tvungen att avbryta sina studier. Hen blev deltagare i MIA och vi kunde hjälpa till så att hen fick egen ekonomisk försörjning. Samtidit kopplar vi på rätt insatser för att hen ska kunna återuppta sina studier. Detta kommer på sikt hjälpa hela familjen.”


Pandemin ställer till det

I MIA Vidare är inkludering självklart, men det gäller att få till den även digitalt. Kristina menar att teamens sätt att arbeta ändå gör det så mycket lättare för deltagarna. Fler kortare möten med deltagare och en enveten målbild att förändra på djupet gör att det ändå flyter på.

”Nu synliggör vi glapp som uppstår när myndigheterna arbetar var för sig. Jag hoppas det kommer att leda till att samverkansformen blir implementerad. Då kommer temen att ha rätt information när en deltagare kommer på det fösta mötet. Allt går så mycket snabbare, det sparar verkligen resurser på många nivåer.”

Senaste inläggen