Framgångssagan SUVS

”Jag förväntade mig att få göra skillnad. Trots att vi anslöt oss när pandemin bröt ut, är flera positiva förändringar redan synliga.

 

När jag ser våra deltagare börja arbeta eller studera, och att de får en ny tro på sig själva, ger det mig bränsle att fortsätta utveckla samverkan. Medarbetarna är de riktiga hjältarna”, säger Kristina Rahbari, projektledare i MIA SUVS.

MIA SUVS som består av de tre kommunerna Sollentuna, Upplands-Väsby och Sigtuna anslöt sig till MIA samtidigt som världen ställde om till digitala arbetssätt. Att starta upp mitt i en pandemi var en tuff utmaning.

Digital informationsturné

För att synliggöra projektet och dess metoder gav sig Kristina tillsammans med teamet ut för att informera om MIA Vidare.

 

”De första deltagarna kom i september. Fram till dess arbetade vi stenhårt med förankring av metoderna och för att bygga ett starkt team. Tillsammans pekade vi ut den inriktning vi behövde ta för att öka deltagarflödet”, säger Kristina.

 

Arbetet gav fantastiskt resultat. Det strömmade in deltagare. Till en början tog SUVS in alla som remitterades, men snart blev resursteamstillfällena fullbokade. De bildades en kö.

Resursteamet är delprojektets nav

”Resursteamet är ingången till MIA Vidare. Här delas önskan om att hjälpa deltagaren att hitta rätt insats inom projektets ramar. Att hitta det individuella stödet som hen behöver för att kunna ta sig vidare mot en egen försörjning.

Vi började tidigt med parallella insatser, eftersom jag såg att man kunde nyttja kunskapen bättre på det sättet”, säger Kristina.

Kristina valde att utbilda projektets tre Case managers, inklusive sig själv i metoden Supported employment.

”Vi har sett hur lyckosamt det är när samma person följer deltagaren under hela resan. Det har funkat superbra och optimerat våra personalresurser. Annars hade vi aldrig fått så många deltagare att börja arbeta”, säger Kristina.

Vägen fram

Implementeringsarbetet började tidigt och redan i juni 2021 hölls Workshops. Alla är rörande överens om att Resursteamet ska vara kvar.

 

”Exakt hur det ska implementeras är ännu inte klart. Sigtuna ska implementera Case manager-rollen. Får jag önska så hade jag sett att Case managers implementerades även i de andra kommunerna. Det är ett viktigt arbete som behöver fortsätta efter det att projektet avslutats.”

Senaste inläggen