Framtiden börjar här och nu

”Om jag blickar fem år framåt i tiden ser jag att MIA har gjort stor skillnad. Något annat är otänkbart eftersom jag tillsammans med en hel drös passionerade, ambitiösa och ödmjuka kollegor lägger så mycket kraft, kunskap och vilja på att anpassa systemen till människorna som behöver stöd av dem,” säger Åsa Holmstedter, projektledare i MIA Sundbyberg som består av de två projekten Sundbybergs stad och Upplands-Bro kommun.

I Åsas framtidsvision faller ingen mellan stolarna. Alla medlemmar arbetar jämställt, inkluderande och rättighetsbaserat med personcentrerade metoder, i myndighetsgemensamma team.


MIA Vidares storhet är styrkan

Åsas vision är inte omöjlig om arbetet fortsätter som hittills. Men hur bra det än går för delprojektet menar Åsa att de enskilda delprojekten inte avgör, utan det faktum att vi tillsammans regionalt tar fram evidens på vad som fungerar. Förändring kräver mandat från de som styr. Och eftersom kunskap ger mod kommer MIAs erfarenheter att ligga till grund för bra beslut.

”Mina medarbetare är stjärnorna, men det är inte delprojekten i sig som kommer att skapa den stora förändringen. Det är helheten i MIA som talar sitt tydliga språk. Tillsammans visar vi att vårt sätt att arbeta med personcentrerade metoder, jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet är vinnande koncept för vårt samhälle.”


Politikerna gör allt de kan

Alla som arbetar i MIA gör allt vad de kan för att lyckas. Den rimliga fortsättningen är att politikerna gör vad de kan för att fungerande metoder och arbetssätt blir bestående. Resultatet blir att fler personer får bättre självkänsla, de kommer till sin rätt och får använda sina resurser.

”Om fem år står alla våra chefer upp för en inkluderande arbetsmarknad, de inser vikten av att våra myndigheter har en samsyn kring handläggarnas behov. De har full förståelse för våra komplexa ärenden och känner vikten av att deltagarna deltar i sin egen livsplan.

Då kommer också betydelsen av det myndighetsgemensamma teamet att vara påtagligt och samverkan fungerar som smort. Det rättighetsbaserade arbetssättet genomsyrar samtidigt allt vi gör. Dessutom får medarbetarna kontinuerligt processtöd och kompetensutveckling”.


Medarbetare tar ansvar

Åsa är stolt över att vad projektet har åstadkommit på kort tid. Som att deltagaren är med i samtliga beslut, att de kommit så långt i arbetet med att ställa sju frågor om våld och digital inkludering.

”Vi har varit så snabba att växla från fysiska till digitala möten. Det var inte alls lätt, men våra medarbetare tar ansvar i alla lägen. De är medvetna om att samtalet är stort för våra deltagare, att de ofta är nervösa när de ska gå till ett möte med oss. Många har svårt att komma till arbetsmarknaden på grund av psykisk ohälsa, de kanske har haft kontakt med flera myndigheter, men inte fått rätt stöd. I MIA kan de få kombinerat stöd.

Våra medarbetare ger ett genuint stöd som underlättar resan mot studier och arbete. Det är därför vi kommer att nå ända fram till våra mål, samt gå till en bestående förändring.


Fakta MIA Vidare Sundbyberg

Projektet arbetar med ett myndighetsgemensamt team. Metoderna är Supported Employment och Case management, samt arbetsträning. Verkar för digital inkludering. Har varit med i ett NNS pilotprojekt ”Sju frågor om våld”. Horisontella principer och rättighetsbaserat arbetssätt gör som en röd tråd genom verksamheten.
Antal medarbetare: 15 st
Deltagare: 54 st av 100 planerade

Senaste inläggen