Genom MIA har de fått stöd att vara en människa

”Jag trodde jag fått ett enkelt uppdrag. Så var det inte. Det var svårt att nå vissa av medlemmarna, speciellt Arbetsförmedlingen på grund av reformeringen”, säger Sandra Liljefors-Möll, projektledare i MIA Stockholms stad.

För att få till samverkan startade Sandra en samverkansgrupp baserad på handläggare hon tidigare arbetat med, flera riktiga eldsjälar.

”Utan engagemanget från dessa personer hade vi inte lyckats. De har hjälp oss på alla sätt. Arbetsförmedlingen Järva har till exempel gett mer tid för deltagare, fysiska möten och varit tillgängligliga så att det passar målgruppens behov. De har kunskaper om andra aktörer. Försäkringskassan är fantastiska, de gör mer än vad deras uppdrag kräver.

Eldsjälarna finns hos våra medlemmar och de tänker på allt. De lyssnar och ser att parallella insatser funkar. De öppnar sig för att deltagaren är en människa med svårigheter de själva inte kan förstå, men att de behöver lyssna noga. De har deltagarperspektiv”, säger Sandra.

Implementeringsresan

Resan mot implementering gick snabbare än Sandra förväntat sig. Samordningsförbundet ville implementera Case management och arbetsträning i sin verksamhet och så blev det.

 

Här kallas Case managern för Lots, men arbetar inom ramen för CM-metodern. Arbetsträningen via ASF implementerades tidigare under projektet.

 

MIA Stockholm använder Arbetsintegrerade sociala företag för att deltagare ska få pröva sin arbetsförmåga, såsom MISA,  Mellanmålet, TP Consulting, NT Solutions, Folkuniversitetet och Stadsmissionen.

Vilka är framgångsfaktorerna?

”De personcentrerade metoderna är avgörande. De gör att vi möter deltagaren där hen önskar. Ingen medlem ”trasslar” när vi är med”, säger Sandra.

 

Många myndigheter är inrutade efter lagar och regelverk, vilket gör dem oflexibla. Men när MIA föreslagit parallella insatser har handläggarna sett att det fungerar. Vi har utökat samarbetet mellan medlemmarna vilket är positivt för medborgarna.

 

”Alltid får vi höra att våra Case managers gjort skillnad i människors liv. Deltagarna känner sig som verkliga människor, inte bara någon som myndigheterna har krav på. Jag blir rörd när jag läser enkätsvaren. Att människor känt sig så icke-tillhörande, så utanför allt. Genom MIA har de fått stöd att vara en människa.”

”Vi vet att det är viktigt med deltagarnas egenmakt. Att det faktiskt är avgörande för progressionen.”

Teamet är en framgångsfaktor

”Jag har lärt mig enormt mycket av teamet, de är guld. Vi lär oss så otroligt mycket av varandra och har högt i tak. Mina medarbetare är kunniga, engagerade och ser möjligheter. Eldsjälar! De har fokus på att deltagare ska närma sig arbetsmarknaden, de tror på deras förmåga och möjliggör lösningar, även när det inte är enkelt.

 

Sandra värdesätter allt hon lärt sig genom arbetet med de horisontella principerna, HP.

 

”Jag har fått mer insikter i jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet. Alla normer vi bär med oss, åldersdiskriminering och hur otillgänglig samhället är för vår målgrupp. Vi har vänt och vridit på det, haft lösningsfokus. Jag vet inte om det påverkat resultatet så mycket, men på sikt gör det förhoppningsvis det.”

 

Remittenterna arbetar med jämlikhet och mot diskriminering, men inte alltid ökad tillgänglighet. Dokument och hemsidor är ofta svåra att ta till sig även för oss, hur ska det då inte vara för deltagare?

Vad hade kunnat göras annorlunda?

”Jag hade nog högre förväntningar på vad som skulle implementeras, man måste sikta mot stjärnorna. Men det handlar om budget.”

Senaste inläggen