Hela Sverige går i MIAs fotspår 

I många fall där kvinnor dödats genom brott har både offret och gärningsmannen haft omfattande kontakt med flera myndigheter före tragedin. Ofta handlar det om att myndigheterna inte frågat om våld i nära relationer, eller agerat på signaler. Som en del i regeringsuppdraget att tidigt upptäcka våld ställer vi sju frågor om våld, men vi tar dessutom reda på om deltagaren fått frågorna tidigare, vilket givit oss viktig information. Nu kommer alla Samordningsförbund i Sverige att göra som vi.

 

När vi började ställa frågor om våld funderade vi på om vi kunde få reda på hur många som fått frågorna tidigare, till exempel av socialtjänsten, polisen, vården eller Försäkringskassan. Det kunde vi inte. Vi beslöt oss för att ta reda på det.

 

Frågan om de fått frågor

 

”Vi la in en extra fråga om deltagaren blivit tillfrågad om våld innan de kom till oss i vårt systematiska arbete för att upptäcka våld. Vi gick igenom syftet med medarbetarna och fick god respons. Däremot är resultatet nedslående”, säger Kristoffer Zetterberg, utredare i MIA Vidare. 

 

64 procent har aldrig tidigare fått frågor om våld. Fördelningen mellan kvinnor och män var 58 respektive 73 procent som aldrig blivit tillfrågade om de utsatt, eller utsatts för våld. 

 

Män får ännu mer sällan frågan om våld 

”Jag kan tänka mig att färre män får frågor om våld för att de ställs på indikation. Det är en slags norm att kvinnor är offer och män är förövare. Jag har inget belägg för det, men jag tror att ingen vågar ställa frågor om våld till män, baserat på att man inte talar om intima saker med män. Däremot förväntar man sig att det går bra att göra det med kvinnor”, säger Kristoffer.

Vi kunde sträcka lite extra på oss under Finsamkonferensen, när Anita Kruse talade om effekten av vårt arbete. Anita är sakkunnig och operativ ledare för genomförandet av regeringsuppdraget att ställa frågor om våld. 

 ”Nu kommer alla samordningsförbund i hela Sverige att ta reda på om deras deltagare fått frågor om våld tidigare”, sa hon. 

Resultatet borde bli att fler vågar ställa frågor i ordinarie verksamhet så att inte första mötet med någon som lyssnar och agerar om det förekommer våld, inte alltid sker i en samordningsförbundsfinansierad insats, avslutar Kristoffer. 

Senaste inläggen