Hur frågar man om våld?

Sedan två år tillbaka har 534 personer svarat på systematiska frågor om våld inom ramen för MIA. Nu släpper vi en rapport som belyser medarbetarnas upplevelser.

 

Från start fanns det ett visst ett motstånd hos medarbetarna, hur övervanns det? Varför ställer vi frågor om våld i ett arbetsmarknadsprojekt? Och hur bidrar det till ökad jämställdhet?

Rapporten bygger på tre delar där vi har kartlagt antal personer som fått frågorna, gjort en enkätundersökning om arbetet med horisontella principer samt genomfört två fokusgrupper med medarbetare.  Medarbetarna beskrev erfarenheter och tankar kring hur man upptäcker missförhållanden och skickar personer vidare vid behov.

”En deltagare brast i gråt. Hon hade försökt ta upp tidigare händelser i livet förut, men hade inte kunnat ta upp det.”

Citat medarbetare i MIA

”Vi kan konstatera att det är få personer som fått frågorna tidigare, att män får frågor om våld mer sällan än kvinnor. En viktig slutsats är att det blir lättare att ställa frågorna ju mer systematiskt vi arbetar”, säger Kristoffer Zetterberg som tillsammans med Karin Ahlberg, Samordningsförbundet Södertälje ligger bakom rapporten.

Rapporten beskriver vikten av att upptäcka såväl fysiskt som sexuellt, psykiskt och ekonomiskt våld. Det går inte att fokusera på ett arbete när man är mitt i något destruktivt. 

”Vi arbetar med människor som har komplexa behov på olika sätt, då är det högst relevant att arbeta aktivt för att ge kvinnor som lever i våldsamma relationer en möjlighet att bygga upp ett eget kapital för att kunna lämna”, säger en medarbetare.

Varifrån kom motståndet?

På det personliga planet handlade motståndet om att kliva ur komfortzonen utan att riktigt veta var det skulle landa. På det professionella om att ha en handlingsplan för vad som ska ske om deltagaren lever i pågående våld.

”Jag trodde det skulle vara svårt att ställa frågorna, men det är det inte.”

Citat medarbetare i MIA

Våld i nära relationer ska upphöra, det är ett av regeringens jämställdhetsmål. Trots detta konstaterade socialstyrelsen nyligen i en rapport att myndigheterna inte frågat om våld i nära relationer. I många fall då barn och vuxna dödas har både offer och gärningsmannen haft kontakt med myndigheterna, säger Kristoffer, utredare i MIA Vidare. 

 

Senaste inläggen