Imponerande implementeringsarbete

”Det finns en målgrupp i Södertälje som dyker upp i projekt efter projekt, nu täpper vi till den luckan,” säger Trygve Nylund, projektledare för ett delprojekt som kommit långt i sin planering inför livet efter MIA.

I Södertälje har siktet varit inställt på implementering sedan start. Det har bidragit till att förändringar skett i organisationerna under resans gång. Nu har kommunen anpassat sig så att de kan möta vår målgrupp. Förra året startade ett myndighetsgemensamt team, MGT.

 

Projektet har fört in nya arbetssätt och metoder som tar tillvara människors förmåga oavsett om frånvaron på arbetsmarknaden handlar om sjukdom, språk, funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa.

Drog åt lite olika håll.

”Vi har haft workshops och långa, livliga diskussioner. Över tid har det varierat vad medlemmarna vill ha. I höstas behövde vi ta reda på vad vi vill och behöver implementera. Ibland var vi i fas, sedan drog någon åt ett håll som inte passade de andra”.

 

Tillsammans med Mikaela Magnusson, förbundschef för Samordningsförbundet Södertälje tog Trygve fram tre förslag baserade på en önskan om en samordnings- och samverkansplats.

 

”Vi presenterade fördelar och nackdelar. Ett alternativ som bygger på Arbete och försörjnings nya rehabiliteringsteam kompletterat med tjänster finansierade av Samordningsförbundet togs fram.

 

I nuläget är det ett förslag vi enats om. Det skulle innebära att implementera delar av MIA, men att storleken anpassas till en mindre målgrupp”.

”Synsättet med att se tillgångar och bemötandet, att lyssna på deras version, det kräver rätt personal. En del av framgångsfaktorerna i Södertälje är bra personal”.

MIA har testat

”I Södertälje finns stor grupp personer som inte är inkluderade, ofta flyktingar som inte har etablerat sig. I MIA har vi haft en del personer ur den målgruppen. Många är kvinnor som inte kommer in på arbetsmarknaden. De har inte fått hjälpen och stödet de behövde få när de kom till Sverige. I MIA har vi kunnat testa olika vägar för att stötta på rätt sätt, nu kan vi välja ut de bästa delarna”

En metod för likvärigt bemötande

Södertälje valde att arbeta med Boston, en metod som inte är tvingande, utan anpassad till det som deltagare behöver. Trygve menar att metoden inte är den enda som fungerar.

”Det handlar om likvärdighet. Det behövs en struktur för att alla ska få samma stöd. Boston har varit bra, den är inte tvingande den har en följsamhet till deltagare.”

Senaste inläggen