”Jag är allergisk mot samverkan utan mandat”

Så säger Alireza Akhondi från Riksdagens arbetsmarknadsutskott. Hans ord väger tungt när vi samlas  för att prata om brister i samverkan och vad det betyder för människor som behöver vårt stöd. Arbetsförmedlingens reformering var i fokus. Samtalet utgick från den viktigaste personen i rummet, Eva, en av MIA Östra Södertörns deltagare.

 

Stämningen var tät i rummet när Alireza  och Sandra Berendorff från Riksdagens arbetsmarknadsutskott mötte deltagare, medarbetare och MIA Vidares projektägare Östra Södertörn.  Alirezas intresse för MIA hade väckts av vårt sätt att arbeta för att ge stöd där det behövs.

 

”Vi befinner oss mitt i den största reformeringen av svensk arbetsmarknad. Arbetsförmedlingens omvandling är historisk. Det känns viktigt att vara här, för att det är en sak att läsa om er, en helt annan sak att möta er som arbetar med deltagare”, sa Alireza.

MIA har stöttat drygt 3000 personer

Av alla deltagare i MIA har 450 börjat arbeta eller studera och 800 har fortsatt till ordinarie insatser. En av dem vi stöttat är Eva som under pandemin arbetstränat på distans och upptäckt en helt ny bransch. Nu är hon med oss digitalt.

 

”En sten lättar när jag slipper bråka med myndigheterna. Skillnaden när kontakterna sker med stöd från MIA är enorm. Träffar du inte rätt människa hos Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller kommunen så kommer du ingenstans som privatperson”, säger Eva.

 

Anna Lexelius, förbundschef Samordningsförbundet Östra Södertörn förstärker Evas upplevelse genom att hänvisa till flera tidigare projekt som visat att bemötandet upplevs på liknande sätt av målgruppen.

 

”Det är illa och vi vet att det är en styrnings- och ledningsfråga. Vi får inte glömma vem vi är till för, eller det psykologiska övertaget som kommer med beslutsrätt och pengar”, säger Anna.

Upptäckte ny branch

Eva har i likhet med de flesta av våra deltagare en stark vilja att komma ut i arbetslivet, men svårt att återgå till ett stressigt yrke. Via MIA Vidare och arbetsträning upptäckte hon att administrativa arbetsuppgifter fungerade utmärkt. Nu vill Eva ställa om, men kan omöjligt ta studielån. Terése Svejjer, Evas SE-handledare lovade att försöka hitta en lösning tillsammans med Eva.

Var skaver det mest?

På en direkt fråga av Alireza svarade Edward Srigley, SE-handledare i MIA att det tar alldeles för lång tid vid överlämningarna.

”Det kan ta upp till åtta månader innan myndigheterna återkopplar. Deltagarna hinner tappa fart, styrka, energi och självförtroende. Vi mister även arbetsgivare när de inte får besked om lönebidrag”

 

Edward får medhåll  av CM-handledarna Paola Ortiz Pinto och My Rönnblad, KBT-handledaren Saija Winsa, samt CM-handledaren Ulrica Nilsson.

 

Vi lyfte ett av våra viktiga resultat.

”Hittills har 1000 personer fått sju frågor om våld. Av dessa har MIA ställt hälften, alltså 500 personer har fått möjlighet att stöttas att lämna dysfunktionella våldsamma relationer genom oss”, sa Anna.

 

Medan decembermörkret föll utanför fönstret fick vi en grundläggande insyn i reformarbetet som pågår inom Arbetsförmedlingen. Alireza gav oss också uppmaningen att fortsätta borra i brister och lyfta dem till Arbetsmarknadsutskottet.

Senaste inläggen