”Jag hoppas på ett MIA 4-ever”

”Vi har jobbat hårt för att våra deltagare ska få vara en del av arbetskraften, även om de varit borta länge från arbetsmarknaden. Jag hoppas vi kan fortsätta vara ett stöd för alla som faller mellan stolarna i ordinarie myndigheter,” säger Maria Reed, projektledare i HBS.

 

I Huddinge, Botkyrka och Salem finns många bra insatser riktade till personer som behöver stöd för att få jobb, men de passar inte för alla.

 

”Ett fåtal personer har av olika anledningar inte möjlighet att ta del av de insatserna, för dem är det viktigt att ha en väl fungerande struktur som fångar upp och ger stöd baserat på deras behov, precis som MIA gör.”

Vad har MIA gjort för avtryck i kommunerna på sikt?

De personcentrerade metoderna är en av anledningarna till att MIA HBS varit så framgångsrikt. Nu är dialogen igång för att se hur det ska kunna fortsätta efter årsskiftet.

 

”Vi har skapat en samverkansarena som inte fanns förut, nu är kommunerna, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Regionen engagerade i livet efter projektet. Vi har fått fler människor att börja arbeta, och de som normalt inte får chans att arbetsträna har fått den möjligheten”, säger Maria.

En fantastisk resa

”Vi har skapat MIA tillsammans, deltagare, medarbetare och styrgrupp. Jag är stolt över våra deltagare som kämpat och hittat vägar fram, jag är stolt över mina fina medarbetare, som dagligen stångas för att hitta lösningar. Jag är stolt över vår modiga styrgrupp som för dialoger som kan göra det möjligt för MIA att leva vidare.”

 

På fem år har MIA HBS fått tusen intresseanmälningar. Av dessa har projektet skrivit in och arbetat aktivt, personcentrerat med över 650 personer. Av dem har en femtedel haft offentlig försörjning i mer än nio år och hälften längre än fyra år.

”Många har rullat runt i systemen ännu längre och flera har aldrig arbetat. Även de har vi hjälpt att få sitt allra första arbete. Många deltagare har diagnoser som autism, ADHD, bipoläritet och psykossjukdomar. Flera deltagare kommer till oss från rättspsykiatrin, psykosmottagningen och affektiva mottagningen”.

Behovet av stöd för MIAs målgrupp kommer inte att försvinna. Därför är det viktigt att dialogerna fortsätter kring hur de ska få fortsatt stöd när finansieringen från Socialfonden tar slut i september 2022.

 

”Min farhåga är att förändringar i politiken för med sig att MIA inte kan implementeras. Men jag hoppas och tror att vi går i land med det här. Det är vad vi har kämpar för varje dag, eftersom en insats som MIA behövs.”

Hur har projektet arbetat med implementeringen?

Genom ett systematiskt, agilt och konsekvent arbetssätt har MIA HBS närmat sig sina uppsatta mål.

 

”Vi har tagit fram statistik, förslag och beslutsunderlag, varit lyhörda och flexibla för förändringar i omvärlden. Vi har alltid med implementering som en punkt på styrgruppens dagordning.”

 

Sedan 2017 har MIA HBS engagerat medarbetare och representanter i styrgrupper på alla nivåer. De tre kommunerna Huddinge, Botkyrka och Salem har hela tiden haft siktet inställt på implementering. Bilden av vad som ska vara kvar efter MIA Vidares slutdatum framträder allt tydligare.

Senaste inläggen