Våra bästa tips till nätverk om mänskliga rättigheter

Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad är i startgroparna för att systematiskt ställa frågor om våld.

 

”Det är ett viktigt arbete de ska göra och det märktes att det finns ett stort engagemang,” säger Kristoffer Zetterberg som var på plats när nätverket kring mänskliga rättigheter träffades den 5 maj.

 

MIA var inbjudna för att berätta om vårt arbete, samt om studien där vi undersökt hur medarbetare upplever att ställa frågor om våld.

Nätverket består av medarbetare inom förvaltningen. På plats fanns coacher på Jobbtorgen, medarbetare från HR, olika insatser, administratörer och chefer.

 

Nu tar förvaltningen fram ett program för att ställa frågor om våld till aspiranter och deltagare i insatser men även för hur man kan uppmärksamma och stötta medarbetare som är utsatta för våld i nära relation.

 

”Vi delade med oss av projektets erfarenheter. Att det handlar om att vara tydlig med syftet att ställa frågorna till alla, att skapa förståelse för en människas situation och att ge stöd om det behövs. Framförallt ska arbetet leda till bättre förutsättningar för deltagaren att få och behålla ett arbete.

 

Mötesdeltagarna pratade om vikten av att skapa rutiner och hur man hjälper vidare till en annan professionell insats, precis som vi har gjort”, säger Kristoffer Zetterberg, utredare i MIA.

 

Tack till Arbetsmarknadsförvaltningen och MR-nätverkets Åsa Enrot för inbjudan. Lycka till med ert viktiga arbete!

Senaste inläggen