Mindre organisation, tyngre ansvar i VärNa

”MIA har synliggjort människorna som ingår i vår målgrupp för myndigheterna. Nu måste samhället ta hänsyn till att det finns människor som behöver den här typen av stöd för att börja arbeta”, säger Peter Andersson, projektledare i VärNa.

 

Implementeringsresan i VärNa började innan Peter kom på plats i september 2021. Under hösten har planering, workshops med styrelse, beredningsgrupp samt projektmedarbetare pågått. Nu utvärderas arbetet.

 

Ett scenario handlar om att samla projektstöd, utbildning, innovation och omvärldsbevakning i ett slimmat förbund. Deltagarinsatserna sker hos medlemmarna med finansiering och konsultstöd av VärNa.

”Jag vet med säkerhet att det Myndighetsgemensamma teamet, MGT kommer att finnas kvar. Samordningsförbundet blir troligen en mindre organisation som inte bedriver egen verksamhet med egna insatser, det gör istället de ordinarie verksamheterna”, säger Peter.

I VärNa har koordinatorer och SE-handledare jobbat med tre projekt där det myndighetsgemensamma teamet varit vägen in i projekten.

 

”Här är alla representerade vilket är en framgångsfaktor för våra medlemmar och för deltagaren. Det enda orosmolnet har varit att få med en vårdrepresentant från Regionen, men förhoppningsvis är det en lösning på gång.”

 

VärNas koordinatorer har lite av en Case Manager roll. De är med tillsammans med deltagaren på det inledande mötet. Sedan håller de samman deltagarens resa och sköter kontakten med myndigheterna framåt.

MIA har visat problemen

Peter menar att målgruppen alltid kommer att behöva samverkan mellan myndigheter.

 

”När en myndighet enbart tittar på en deltagare från sitt eget perspektiv och från aktuella regelverk fungerar det inte optimalt. De borde utgå från deltagarens behov och frågan: Hur kan vi lösa den här personens utmaningar? Ska samverkan fungera måste myndigheter vara mer flexibla i sitt sätt att tänka kring regler och förordningar. Annars jobbar vi i stuprör trots att vi sitter tillsammans i projekt och samverkansgrupper”, säger Peter.

Vilket resultat får MIAs arbete om fem år? Om tio?

”Drömscenariot är att myndigheterna tar till sig våra lärdomar och börjar tänka annorlunda. Att de formar regler med utgångspunkt från deltagarens behov av stöd”, säger Peter.

 

Peter menar att medarbetarna är den framgångsfaktor som väger tyngst i sammanhanget.

 

”Jag är stolt över mina kollegor och medarbetare i projektet. De är oerhört dedikerade till sin uppgift och professionella i sitt uppdrag att stötta deltagare. Det krävs mycket kunskap, styrka, uthållighet och tro på deltagarna. Dessa faktorer har i forskning visat sig ge ett lyckat resultat.”

Vad hade kunnat vara bättre?

”Vi har varit styrda av medlemmarna. Tänk om vi hade utgått från vad den här målgruppen behöver? Det hade varit intressant med en samhällspeng. Eller om vi haft en gemensam budget för hela regionen, då hade vi haft tillgång till insatser oavsett var deltagaren bodde. Det hade varit intressant att se vad vi hade kunnat åstadkomma då.” 

Vad vill du ge vidare?

”Att det måste finnas en väg för alla i vårt samhälle och att det ska finnas någonting för alla. Vi får inte ge upp människor. Det finns potential i alla. När jag hör olika levnadshistorier inser jag att många har det kämpigt. Men det finns alltid något som kan få människor att blomma. Där tror jag att MIA har fyllt en jättestor funktion”, avslutar Peter.

”Om deltagaren ska känna framtidstro och hopp, då måste också medarbetaren tro på dig. Om inte din handläggare tror på dig, då kommer det inte att bli ett bra resultat.”

Peter, VärNA

Fakta implementering:

  • Ett förslag som kom upp den 29 mars var följande scenario: Samordningsförbundet ska finansiera deltagarprojekt, men de ska drivas av medlemmarna som blir projektägare.
  • Värna ska vara en förvaltande organisation, MGT organisatorisk bas, uppföljning, rapportering, ekonomisk och administrativ förvaltning och uppföljning av samverkan.

Förslag för framtiden:

  • VärNa kan driva kompetensutveckling för medarbetare och för allmänheten.
  • Driva konsultverksamhet och arbeta med strukturella insatser genom omvärldsbevakning, framtidsspaning, innovationstänk, idégenerering och utveckling av gemensamma verktyg.
  • Arbeta kompetenshöjande: Arrangera seminarier och opinionsbildning, introduktionsutbildning, forskningssamverkan.
  • Ge processtöd, projektledning och uppföljning av projekt.
  • Vara en testbädd för kommande projekt, förstudier, projektägande och metodutveckling.
  • Strukturövergripande arbete, utgår från BIP-studien.
  • Tjänstedesign.