Missa inte MIA i Almedalen

Nu är det klart att vi dyker upp i Almedalen den 6 juli mellan 13.00 och 14.45. Sätt ett kryss i din kalender om du har vägarna förbi Donners plats 1, Donnerska huset och Hörsalen.

 

Almedalsveckans vision är att vara den demokratiska mötesplatsen för alla, en magisk plats för dialog, utbyte och oväntade möten som bidrar till att utveckla vårt samhälle. MIA hör hemma i den miljön och bjuder på ett spännande innehåll.

Här möts personer som bollats runt mellan myndigheterna och de som vill, eller kan förändra systemen. Frågan är vad som hindrar att alla får stödet de behöver för att komma ut i arbete? 

När projektet går i mål kan vi presentera framgångar med personcentrerade metoder, samverkan, ökad upptäckt av våld och ett aktivt arbete med jämlikhet, jämställdhet och icke-diskriminering.

Vi har sett hur vi bättre kan möta nutidens stora samhällsutmaningar med integration, ungdomsarbetslöshet och svårigheterna som finns för att nå ut med insatser för att minska arbetslösheten i socioekonomiskt utsatta områden.

Lyckas vi inte lösa de här utmaningarna riskerar tilliten och förtroendet till välfärden att urholkas. Genom att fortsätta vårt arbete i den riktning MIA pekat ut, bidrar vi till ett mer inkluderande, jämställt och jämlikt samhälle.

Senaste inläggen