Missade du oss i Almedalen? Se filmen här.

Spela videoklipp

MIA i Almedalen drog en stor publik. Nu släpper vi ett utdrag från det viktiga samtalet i panelen. Se den och känn pulsen som uppstår när vi samlar representanter från politiken, forskning, myndigheter och LO.

Dessutom håller Maria Rösby, projektchefen, en lysande genomgång av framgångsfaktorerna vi ser i MIA. Här blir det tydligt att våra arbetssätt och metoder passar väl ihop med panelens önskemål, eller vad tycker du?

 

Samordningsförbundet har en viktig roll nu när vi ser en ökad psykisk ohälsa, när antalet långtidsarbetslösa ökar och unga som varken arbetar eller studerar får allt svårare att hitta rätt i välfärden. Det var utgångspunkten för vårt program under Almedalsveckan och Onsdagen med FINSAM.

Vi bjöd in en intressant panel som representerade forskning, politik, myndigheter och LO, följt av en presentation av MIA.

 

Panelen bestod av: Alexandru Panican, forskare Lunds universitet, Alireza Akhondi (C), Riksdagens arbetsmarknadsutskott, Johanna Haraldsson (S), Riksdagens arbetsmarknadsutskott, Laura Hartman, chefsekonom LO och Lars Lööw, överdirektör Arbetsförmedlingen. Moderatorer: Elin Asplund och Anna Lexelius (förbundschefer i HBS respektive Östra Södertörn)

”Alla vill väl, men det är ett misslyckande. Vi lappar och lagar istället för att tänka nytt”, säger Alexandru Panican, docent vid Socialhögskolan Lunds universitet som forskat på området i 20 år.

Alexandru Panican, forskare Lunds Universitet

Det blev ett starkt samtal om att möjliggöra ett sammanhållet stöd för de som har behov av flera insatser från olika aktörer. Tillsammans har vi ett ansvar att bygga långsiktig och hållbar samverkan för att inte fler personer ska hamna utanför arbetsmarknaden.  

”Vårt samhälle och arbetsmarknaden har fortfarande många fördomar. De som inte passar in i mallen får svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Vi har en förvaltningsmodell som är effektiv i varje stuprör, men som har svårt att sätta individen i centrum och att hitta fungerande samverkansmodeller. Och det sista är en sorgetid att tala om: Arbetsförmedlingen har inte de förutsättningar som krävs för att jobba effektivt med det här. I Januariavtalet lovades att personer med funktionsnedsättning inte skulle drabbas av reformeringen. Det har de gjort.”

Laura Hartman, chefsekonom LO

Beslutsfattare och forskare har goda avsikter och vill lösa samhällsutmaningar som långtidsarbetslöshet och diskriminering på arbetsmarknaden. Men idéerna går delvis isär om hur lösningarna ska se ut.  

Samordningsförbunden tar ofta tar på sig rollen att hitta nya arbetssätt och metoder.

Personcentrerade metoder – en del av lösningen

MIAs Case manager Rasmus Wilson delade med sig av viktiga insikter från arbetet med deltagare. Projektchefen Maria Rösby presenterade våra framgångsfaktorer och vårt arbete med jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet.

Senaste inläggen