Siktet inställt på 2023

”Får jag önska fritt vill jag ha fler Supported Employment- handledare, Case Managers och KBT-handledare i alla kommuner. Vi ser ju att det ger resultat. Våra deltagare gör framsteg, tar kliv mot arbetsmarknaden och förbättrar sin hälsa”, säger Emmeli Söderholm, projektledare i MIA Östra Södertörn.

Nära hundra procent av deltagarna svarade ja på frågan om de upplevde att de fick ökad makt över sina liv när MIA Östra Södertörn nyligen undersökte upplevelser av projektet.

”Det är verkligen ett bevis på att medarbetarna sätter deltagaren i förarsätet”, säger Emmeli.

Fokus på nutid och framtid samtidigt

MIA Östra Södertörn gjorde förändringar när projektet övergick till MIA Vidare. Stödet är fortsatt individuellt och fokuserar på parallella insatser som anpassas till vad deltagaren behöver i sitt liv. Som en del av framgången lyfter Emmeli den digitala gruppen plus ett integrerat arbete med jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet – det som ESF benämner horisontella principer, HP.

 

”Det är imponerande att se hur medarbetarna  jobbar på för att implementera det bästa av MIA, samtidigt som de fortsätter att utveckla metoder och arbetssätt. Man blir aldrig klar, därför är det viktigt att inte släppa taget”, säger Emmeli.

Vad sker när MIA går i mål?

Diskussioner pågår på flera nivåer med siktet inställt på 2023. Engagemanget är stort hos styrgrupper, projektmedarbetare och ansvariga chefer i kommunerna. Nu handlar det mer om hur, än om medborgarna ska få nytta av projektets erfarenheter i framtiden.

”Våra framgångsfaktorer är god teamkänsla och ett bra samarbete i respektive team. Alla jobbar verkligen i nära samarbete med varandra, vilket förstärks av att vi har flera forum för att mötas och byta erfarenheter”, säger Emmeli.

Medarbetarna ses regelbundet och lyfter problem och delar utmaningar. De är bra på att tipsa varandra. Dessutom har de gemensam handledning, en HP-grupp samt en digital inkluderingsgrupp.

Arbetssättet innebär att Case Manager (CM) och Supported Employment-handledare (SE) ofta har ärenden tillsammans. Samtidigt som var och en ansvarar för sitt område kompletterar de varandra.

”Vi har sett att denna växelverkan är en styrka. Det händer alltid saker i människors liv. CM och SE har olika styrkor och har de tillit till varandra. Arbetssättet ger deltagaren en bra upplevelse i MIA”, säger Emmeli.

Framtiden och framgångsfaktorerna

”Jag vill att vi implementerar insatserna och anpassar dem efter de givna ramarna. Vi behöver rigga så att alla kommuninnevånare får del av stödet, oavsett om man är inskriven hos kommunen, AF eller FK”, säger Emmeli.

 

Medarbetarna lyckas ge deltagarna en känsla av egenmakt, något som gör Emmeli stolt, eftersom det skapar mening för deltagarna.

 

”Främsta framgångsfaktorn är medarbetarna. Det kan låta som en klyscha, för det är det vi alltid säger. Men faktum är att det är de som gör jobbet, som har ett positivt förhållningssätt till deltagarna och har en otrolig kompetens. Medarbetarna har utvecklats i sina roller och vuxit i sina team under resan och de fortsätter att göra det. Jag har velat möjliggöra samarbete och försökt se till att mina medarbetare får arbeta med det de drivs av”, säger Emmeli.

HP betydelse för resultatet

Emmeli menar att perspektiven jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet kopplat till varje ärende får positiva effekter. Även om inte allt som är MIA i dagsläget går att få in i framtidens budgetar är mycket vunnet.

 

”Våra medarbetare blir ambassadörer och tar med sig förhållningssätt, bemötande och kunskaper kring metoder och arbetssätt till den ordinarie verksamheten. De inspirerar andra att arbeta öppet. Det handlar om att tro på människor och att vara övertygad om att det aldrig är omöjligt.  För att det ska bli verkligt behövs tid, rätt fokus och att deltagare ska komma framåt. Hållbara lösningar.

Fakta MIA Vidare Östra Södertörn

 • 270 deltagare (mål 290).
 • 22 % avslut studier/arbete
 • 30 % avslut ordinarie verksamhet
 • Ca 90% av deltagarna känner en ökad makt över sin situation

Ny form för samverkan

 • Samverkan inom delprojektet
 • Samarbete mellan metoder/insatser i delprojektet
 • Samverkan mellan delprojekten
 • Samverkan med andra ordinarie verksamheter
 • Samverkan med andra projekt
 • Gemensam handledning

 

Arbetssätt

  • Individuellt stöd
  • Gruppaktivitet online
  • Parallella insatser utifrån deltagarens behov
  • Integrerat HP-arbete (HP-grupp, 7-frågor om våld, webbutbildningar, analys).
  • Utvärdering/uppföljning – indikatorenkäter, webbenkät, statistikuppföljning/analys.
  • Roller/resurser
  • 1 Projektledare
  • 5 Case managers
  • 4 SE-handledare
  • 1 KBT-konsulent
  • 8 Sociala företag
  • Resursrådet
  • SUS-registrerare

Senaste inläggen