Språk och hälsa för män

I Södertälje har hälsan stått i fokus för en grupp utrikesfödda män. Två gånger i veckan har de mötts i klassrumsmiljö.  

”Vi har samtalat om allt från stress, lagstiftning kring barnaga och våld i hemmet till vikten av att testa prostatan kontinuerligt. Vi har använt ett material för att visa hur näringsriktig mat och fysisk aktivitet påverkar hälsan. Vi har lyft smärtproblematik och hälsokonsekvenser av alkohol och tobak”, säger Henrik Kvarnlöt, en av de två kursledarna.

Hälften som bor i Södertälje är utrikesfödda

”Efter två år i Sverige är det meningen att nyanlända ska klara sig på egen hand. Men alla tar sig inte in på den svenska arbetsmarknaden så fort. Kanske hade de behövt mer språkträning, eller stöd i sin psykiska hälsa.  Åren går och utanförskapet kan sätta sig i både kropp och själ.”

MIA mötte målgruppen genom en insats för kvinnor, där språkträning kombinerades med samtal om hälsa och fysisk aktivitet. Snart kom efterfrågan på motsvarande erbjudande till män, men pandemin sköt fram starten till november 2021.

Viktiga samtal på svenska

”De sju deltagarna hade inget tidigare gemensamt annat än arabisktalande ursprungsland och utmaningar på arbetsmarknaden under sin tid i Sverige. De var mellan 57 och 64 år och de talade tillräckligt bra svenska för att våra samtal skulle kunna föras utan tolk”, säger Henrik.

 

”Under mötena har vi lyft en fråga. Samtalet har sedan gått runt. Deltagarna har  berättat om livet i hemlandet, utmaningar och kontraster. De har talat om manliga förebilder. Vi har använt Folkhälsomyndighetens material och gett stöd för att ta covidvaccination. Vi har besökt ett utegym och gått igenom vad man kan göra där.”

Viktigt att komma hemifrån

”Männen har öppnat sig för varandra och för oss. Nu går fyra personer vidare till en språkutbildning. Vi gick tillsammans och tittade på lokaler där de ska studera. Det har varit jättebra, inte minst språkträningen. Det  har stärkt självförtroendet att tala svenska. Nu har de en planering som gör att de måste komma ut från hemmet. Många var väldigt ensamma”, avslutar Henrik.

Senaste inläggen