MIA på Operation Kvinnofrids konferens

I fredags fick vi uppmärksamhet av en lite större publik. Det handlade om mäns våld mot kvinnor på Operation kvinnofrids konferens.

 

MIA Vidare har fokuserat på att öka kunskapen om våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och mäns våld mot kvinnor hos nära 100 medarbetare. Sedan ett år tillbaka ställer åtta delprojekt systematiskt sju frågor om våld. Det innebär att tjugoen kommuner i Stockholms län har möjlighet att tidigt upptäcka våld. Resultatet är  så intressant att vi i fredags fick chans att presentera arbetet för en engagerad publik på Operation Kvinnofrids konferens i Folkets hus.

Sju frågor om våld startade som en pilot 2019. Idag har drygt tusen personer fått samma frågor genom Samordningsförbunden i hela Sverige.

Det är ett viktigt steg, eftersom våld helt klart har en hindrande effekt för den som ska närma sig arbetsmarknaden. Alltför många deltagare berättar om utsatta lägen, där kontroll och trakasserier i vissa fall eskalerar till fysiskt, psykiskt, ekonomiskt och, eller sexuellt våld, sa Anna Lexelius, förbundschef Samordningsförbundet Östra Södertörn.

 

MIA inledde sina fyrtio minuter på scenen med en gestaltning av en typisk situation mellan handläggare och deltagare. En skådis agerade Felicia 20 år. Hennes trevande svar om att vara utsatt för kontroll av pojkvännen och att få förnedrande kommentarer av föräldrarna kändes i magen.

”I början fanns det ett visst motstånd hos medarbetarna att ställa frågorna, det kändes lite nervöst även för mig när jag ställde dem här. Men det gick ju bra”, sa Kristoffer och lockade fram skratt i publiken.

Det var befriande med tanke på dagens allvarliga ämne, där våld belystes ur många olika perspektiv. När det gäller våldsprevention finns det mycket vi kan göra, främst genom att öka kunskapen, samt ställa frågor för att tidigt upptäcka när en person lever under hot och våld.

 

Både inom BVC och äldrevården pågår projekt för att ställa frågor om våld. Barnskyddsteamet talade om att upptäcka hedersrelaterat våld, Ungdomsjouren prostitution och människohandel talade om arbetet riktat mot barn utsatta för sugardejting och människohandel.

Inspiration till att uppmärksamma och erbjuda personer med våldsproblematik kom från Solna stad, samt Män som berättade om chatten Killar.se.

Hur vet man att någon är våldsutsatt? Sanningen är att man inte kan göra det, vi ser att det är viktigt att ställa systematiskt, inte på indikation. Kristoffer Zetterberg, utredare i MIA Vidare.

Senaste inläggen