Varför surrar alla om BIP?

BIP är världens största studie för att ta reda på vad som leder arbetssökande mot arbetsmarknaden. Den ger evidens på hur viktigt det är att tro på människors förmåga, att bygga tillit och att samverka. Allt det vi gör i MIA med andra ord.
Idag inspirerades vi i implementeringsarbetet genom två starka föredragshållare: Charlotte Lybaek Hansen och Fredrik Tågsjö.Det ligger i tiden att hitta verktyg som kan mäta stegförflyttningar på ett evidensbaserat sätt. Därför ville vi lyfta BIP-studien på en inspirationsdag för medarbetarna.

Först ut var Charlotte med forskningsrapporten, följd av Fredrik från Samordningsförbundet Halland som valt att arbeta konkret med BIP och utvecklat ett verktyg baserat på studien.


BIP-studien möts av stor respekt i Sverige.

”Alla vet att våra arbetssätt fungerar, här får vi vetenskaplig evidens på det. Dagen gav en inblick i hur teori och praktik hänger ihop, vikten av parallella insatser, tron på människan och att det är lätt att applicera BIP-tänket i vårt vardagliga arbete,” säger Lena Willner, processledare i MIA.

Genom att följa 4000 arbetslösa vid olika jobbcenter i Danmark kunde BIP-studien visa vilka faktorer som bäst leder till ett arbete. Det har fått danska politiker att verka för de frågor vi gärna lyfter i MIA: Bemötande, samverkan och helhetssyn.

Enligt studien är det avgörande att både deltagaren och handläggaren tror att deltagaren kan nå arbetsmarknaden.

”Deltagare som har en handläggare som generellt tror på deltagarens jobbmöjligheter har 32 procent större chans att få ett arbete”.


Attityd, bemötande och tillit.

I MIA säger vi att ingen ska hamna mellan stolarna, men många hoppar från insats till insats med en massa glapp. BIP-studien visar att deltagare går bakåt när de inte har någon insats. I MIA har vi tänkt rätt.

”Vi tänker inte att hen först ska bli klar med det ena, eller andra. Vi vill hålla igång flera processer som gör att deltagare kommer ut på arbetsmarknaden. Vi har slopat den gamla rehab-trappan och arbeta med hela människan. Inte bara en cm i steg, utan flera kliv”, säger Lena.


BIP blev ett stöd för stegförflyttning i Halland

I Halland inleddes projektet SKAPA med inspiration av BIP. Den gör att deltagaren tidigt kan se sin egen process. Den blir visuell och konkret, vilket underlättar samtal kring utmaningar och ansvarsfördelning mellan deltagare och handläggare.

”Ett nytt synsätt gav oss bättre samverkan med psykiatrin. Har en person kontakt med psykiatrin, behöver det inte utesluta att hen arbetstränar. Tvärtom såg de goda effekter av att deltagaren fick testa saker de kommit fram till”, berättar Fredrik.


Deltagare i fokus

”Om en deltagare vill bli skådespelare är det lätt att säga att det inte går. Istället kan vi tillsammans titta på hur arbetsmarknaden ser ut, vilka löner det handlar om. Vi bidrar till att deltagaren fattar informerade beslut”, avslutar Lena.

Senaste inläggen