Om oss

Rapportera avvikelser

Vill du förbättra samverkan?

Genom att rapportera avvikelser kan vi lyfta det till personer som har mandat att förändra. Tveka därför inte när du lagt märke till något som inte fungerar. Oavsett om det är systemfel, bemötande eller något annat som skaver, fyll i formuläret nedan.

Informationen hanteras konfidentiellt. Du kan vara anonym, men vill du följa vad som sker med din avvikelserapport behöver vi dina kontaktuppgifter.

Kraften i MIA-projektet skapar strategisk förändring

Kraften i ett projekt som omfattar 21 kommuner i Stockholms Län är att vi får fram en stor mängd data som vi kan analysera. Ju mer information, desto tydligare mönster. Ju tydliga mönster, desto starkare röst.

Underlag för strategisk påverkan

Ett stort antal avvikelserapporter riktar ljuset mot brister i samverkan. Det är exakt vad våra parter önskar. Analyserna vi kan göra ligger till grund för strategisk påverkan. På det sättet är din avvikelserapportering ovärderlig informationen för att vi tillsammans ska kunna utveckla välfärden.

Vid frågor:

Kontaktperson: Lena Willner
Telefon: 08-606 89 62